skip to Main Content

4. Quy định

QUY ĐỊNH KIỂM ĐẾM 1. Định nghĩa: – Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa trong kiện hàng nhận được từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm hiển…

Quy định chính sách

CHÍNH SÁCH CUNG CẤP Dịch Vụ Mua hàng trung gian - Nhập Hàng Hộ Từ Trung Quốc Chào mừng Quý khách đến với nhaphang24h.com (viết tắt là:NH24)      Website cung cấp Dịch vụ nhập hàng hộ từ các website bán…

Back To Top